Find

 
 
AWARDS AND HONORS

Anugerah Buku Negara 2017
Anugerah Buku Negara 2016
2015 MAPIM-KPT Award
2014 MAPIM-KPM Award
Anugerah Buku Negara 2014
Anugerah Buku Negara 2013

 Nilai dan Etika dalam Pendidikan Matematik
 

Author: Nik Azis Nik Pa

Anugerah Cemerlang Universiti Malaya 2010
Kategori Penerbitan Buku


Isu-isu Kritikal dalam Pendidikan Matematik
 

Author: Nik Azis Nik Pa


Anugerah PERSAMA 2009
Hadiah Utama Kategori Buku Karya Asli Terbaik
Anjuran Persatuan Sains dan Matematik Malaysia (PERSAMA)

Anugerah Cemerlang Universiti Malaya 2009
Kategori Penerbitan Buku
Teori Konseptual Kata Kunci
 

Author: Mohamad Mokhtar Hassan

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2004-2005
Kategori Buku Umum
Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka bagi pihak Kerajaan Malaysia.

 Pengenalan Undang-undang Keterangan di Malaysia
 

Author: Jal Zabdi Mohd. Yusoff

Anugerah Buku Negara 2005
Kategori Buku Profesional Terbaik dalam Bahasa Melayu
Anjuran Yayasan Pembangunan Buku NegaraPendekatan Konstruktivisme Radikal dalam Pendidikan Matematik
 

Author: Nik Azis Nik Pa

Anugerah Citra Pendeta 2000
Kategori Buku Terbaik
Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka

Tempat Pertama
Anugerah Penerbitan Ilmiah 2000
Kategori Sains Sosial
Anjuran Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia(MAPIM)/Fuji Xerox

Anugerah Buku PERSAMA 2000
Kategori Karya Asli Terbaik
Anjuran Persatuan Sains Matematik Malaysia(PERSAMA)  Mekanik Mesin dan Reka Bentuk Mekanik
 

Author: Abdul Rahim Abdul Manaf

Anugerah Penerbitan Ilmiah 2000
Kategori Sains Teknologi - Tempat Ketiga
Anjuran Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM)/Fuji Xerox

Information
Enquiries
Awards and Honors

About Us
Vision and Mission
History
Organisation Chart
Contact Us
Staff Directory